ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ

Το κοινωνικό παιχνίδι μπορει να αλλοιώσει τα μυαλά των ανθρώπων. Να αποδυναμώσει το διαφορετικό είναι του καθενός, που πρωταρχικό στόχο έχει την ευδαιμονία του και την πολύπλευρη καλυτέρευση της κοινωνίας.

Πατήστε μόνο το κουμπί, αυτοματοποιώντας την ευτυχία, γίνεται; Να συνεργαστούμε για να είμαστε πιο δυνατοί.

Κατηγορία: