ΣΠΟΝΔΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

26 εκατομμύρια νοικοκυρές είχαν μόνιμη σκοτούρα το καθάρισμα του ρυζιού! Ευτυχία=Ανάγκη μείον κριτική.

Κατηγορία: