ΤΩΡΙΝΗ ΚΟΡΗ

ΕΡΩΤΑΣ

Οι τουρίστες βλέπουν συνεπαρμένοι τα αξιοθέατα, σα σε κατάσταση ερωτικής έκστασης.