Πατριαρχία

1 Πατριαρχία

Αρχαία Κόρη

2 Αρχαία Κόρη

Τωρινή κόρη

3 Τωρινή κόρη

We Are The Change

4 We Are The Change

La Laringe

5 La Laringe

Περίσκεψη

6 Περίσκεψη

Συνοδοιπόροι των στίχων

7 Συνοδοιπόροι των στίχων

Θρίαμβος

8 Θρίαμβος

Κόκκινη Frida

9 Κόκκινη Frida

Μια τρύπα στο νερό

10 Μια τρύπα στο νερό

Θρίαμβος

11 Θρίαμβος

Le note tra i fiori

12 Le note tra i fiori

Συνοδοιπόροι των στίχων

13 Συνοδοιπόροι των στίχων

Αξέχαστε αγαπημένε

14 Αξέχαστε αγαπημένε

Κόκκινη Frida

15 Κόκκινη Frida

Μια τρύπα στο νερό

16 Μια τρύπα στο νερό

Αρχαία Κόρη

17 Αρχαία Κόρη

Περίσκεψη

18 Περίσκεψη

Τωρινή κόρη

19 Τωρινή κόρη

Πατριαρχία

20 Πατριαρχία