ΠΡΟΦΙΛ

Η Πραγματικότητα δε μπορεί να αποφευχθεί. Η διαφυγή μας από αυτήν ειναι μάλλον ανούσια. Όμως, ενδοσκοπώντας τις ανάγκες μας, μπορούμε να τις αποδώσουμε με τον καλύτερο τρόπο που ταιριάζει στο οικοσύστημά μας, σώμα, ψυχή, πνεύμα. Έτσι, θα κερδίσουμε έναν επίγειο παράδεισο.

Τα έργα είναι χειροποίητα κολάζ, που χωρίζονται σε τέσσερις περιόδους Α Minimal, B Art Deco, Γ Art Nouveau, Δ Anatomy και Still Life – Lace,  Theatre, Immigrant.

Tα έργα αυτά αποτέλεσαν τυχαία, μια βάρκα χωρίς κουπιά, για να περάσω στην απέναντι όχθη.

Σ.Μ.

SM